La reforma de l’Impost de Societats perjudica a les pimes i a les microempreses

La reforma de l’Impost de Societats perjudica a les pimes i a les microempreses

 Els membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya alerten que malgrat la reducció del tipus general del gravamen del 30% al 25%, la reforma d’aquest impost contempla d’altres mesures que van encaminades a recaptar més diners.

Gener del 2015.- Després d’analitzar la reforma de l’Impost de Societats que ha entrat en vigor l’1 de gener, els membres de la Comissió Fiscal del Col·legi d’Economistes de Catalunya han arribat a la conclusió que els canvis introduïts pel Govern Central acabaran perjudicant a les petites i mitjanes empreses així com a les microempreses (que conformen el 95% del teixit empresarial) i que només en sortiran beneficiades les grans companyies.

Malgrat que es fa efectiva la reducció del tipus del gravamen del 30 al 25%, els economistes recorden que la majoria de les pimes ja tributaven al 25% almenys pel que fa als primers 300.000 € de la seva base imposable, però alerten que les microempreses amb manteniment d’ocupació són les que en surten més perjudicades ja el seu tipus de gravamen passa del 20 al 25%. A més afegeixen que aquestes petites companyies han perdut la deducció per reinversions dels beneficis extraordinaris, que permetia tributar aquests resultats atípics a un tipus que oscil·lava entre el 13 i el 18% a canvi que es reinvertissin en actius no corrents; tampoc es podran beneficiar de la deducció per la inversió de beneficis, que només ha estat vigent el 2014.

Els membres de la Comissió d’Assessors Fiscals recorden que la nova normativa ha suprimit la majoria de les deduccions de la quota per a la incentivació de certes activitats, de manera que introdueix cada vegada més excepcions a la norma mercantil comptable per tal d’obtenir una base imposable més gran, augmentant així la recaptació.

Els experts valoren com aspecte positiu d’aquesta reforma de l’Impost de Societats la reserva de capitalització, que permet reduir el tipus efectius en 2,5 punts. Els economistes assenyalen com a negativa també la limitació genèrica a la compensació de bases imposables negatives:   “factor que només es pot entendre des de la necessitat de recaptar independentment de les pèrdues que hagin tingut les empreses durant els anys anteriors, o el que és el mateix l’Administració Tributària no pot permetre’s que les empreses que han superat la crisi deixin de pagar impostos quan comencin a tenir resultats positius”, assegura Nacho Cornet, president de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Els economistes lamenten que els legisladors diguin que la base imposable es determinarà en funció del resultat comptable quan en realitat hi ha una gran quantitat d’ajustaments extra comptables i conclouen afirmant que la necessitat de recaptar allunya el legislador tributari del principi constitucional de capacitat econòmica.

Facebooktwitterlinkedin

Deixa el teu comentari