La nova qualificacio dels rendiments obtinguts per socis d’entitats

La nova qualificacio dels rendiments obtinguts per socis d’entitats

Benvolguts/des,

Com molts de vosaltres sabreu, el tema de la retribució de socis i administradors ha estat darrerament protagonista en moltes de les activitats organitzades tant per l’Aula de Formació, com per la Comissió d’Assessors Fiscals, així com també en les nombroses consultes que els col·legiats han plantejat en els Debats Fiscals des de l’aprovació de la reforma fiscal que modificava la llei de l’lRPF.

La confusió de la norma i la gran discrepància existent en aquest àmbit, ha derivat en la resposta a dos consultes vinculants molt recents de la Direcció General de Tributs, que ha motivat que des de la Comissió d’Assessors Fiscals s’hagi redactat una nota sintètica explicant aquestes dues consultes de la DGT.

Tot i així, des de la Comissió creiem que encara existeixen dubtes raonables d’interpretació en la nova redacció de l’article 27 de la LIRPF, en relació a la retribució dels socis professionals, i per aquesta raó, i com ja us varem anunciar en darreres entrades al bloc, hem cregut oportú plantejar una nova Consulta Vinculant a la Direcció General de Tributs per intentar aclarir una mica més la interpretació que dóna aquest centre directiu en relació a aquesta polèmica qüestió.

No podem oblidar que l’actual redactat de la norma afecta de manera molt directa als nostres col·legiats i és per això que creiem necessari que s’aclareixin els conceptes que podreu veure en la consulta vinculant que adjuntem tot just abaix. A la consulta que presentem també es fa extensiva la seva incidència en l’àmbit de l’IVA, operacions vinculades i Impost de Societats.

Tot seguit podeu veure la nota de Fiscalites CEC

DESCARREGAR .PDF
Facebooktwitterlinkedin

Deixa el teu comentari