Instruccions en relació amb les societats civils com a contribuents de l’impost sobre societats

Instruccions en relació amb les societats civils com a contribuents de l’impost sobre societats

Benvolgut/da company/a,

Com ja sabreu, l’article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats ha suposat un canvi en la tributació de les societats civils amb objecte mercantil que des de 2016 passaran de tributar en règim d’atribució de rendes a ser contribuents de l’Impost de societats.

Davant aquesta nova situació, s’està tramitant una modificació urgent de l’Ordre EHA/451/2008, de 20 de febrer, per la qual es regula la composició del Número d’Identificació Fiscal de les Persones Jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i per un altre, fixar unes Instruccions que estableixin unes pautes comunes als òrgans de gestió en relació amb aquest tema.

Per aquest motiu, seguint les indicacions d’en Nacho Cornet, president de Fiscalistes CEC us adjuntem els dos documents que ens ha fet arribar l’AEAT en relació amb l’obligació de l’impost de societats de les societats civils per tal que els conegueu:

· Projecte de OM de modificació del NIF que se signarà en breu.

Proyecto de OM NIF

· Instruccions en relació amb aquest tema.

Instrucciones sociedades civiles
Facebooktwitterlinkedin

Deixa el teu comentari