CEC

III Jornada Tributària FiscalistesCEC | 6 de febrer 2018

Des de la Comissió de FiscalistesCEC recomanem molt especialment aquest Jornada en la qual s’analitzaran les novetats més destacades de l’àmbit tributari de la mà dels millors especialistes. DATA: 6 de febrer de 2018 HORARI: de 8.30 a 18.00 hores LLOC: Hotel Catalonia Plaza (Plaça Espanya, s/n. Barcelona) Pàrquing...

Modificación de obra nueva y división horizontal

El cambio del proyecto inicial y licencia que supone la modificación de la división horizontal puede tener repercusión en la liquidación del ITP y AJD. DGT CV 19-4-17 Una empresa constructora está planteándose la posibilidad de hacerse cargo de la promoción y venta de la estructura...

La problemàtica de la imputació temporal dels rendiments del treball, del capital mobiliari, dels lloguers i d’activitats professionals i, també, del moment de la deducció de les retencions

1. RENDIMENTS DEL TREBALL Regla general: s’imputen al període impositiu en el que siguin exigibles pel seu perceptor. Regles especials: a) Endarreriments (art. 14 .2. b) LIRPF) Els rendiments del treball percebuts en períodes distints a aquells en que foren exigibles, s’hauran de declarar quan es percebin però, imputant-los al...

Selecció de jurisprudència i Doctrina Administrativa Març 2017

A. JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES Sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, de 8 de marzo de 2017 (asunto nº C-14/16). Fiscalidad directa. Sociedades de diferentes Estados miembros. Operaciones de reestructuración (Fusión por absorción) Aprobación previa de la Administración tributaria. La cuestión litigiosa deriva...